Definitii si legislatie

DEFINITII

Conform Lege A-Z frauda este definita din punct de vedere juridic astfel:

1. Fapta prin care o persoană încearcă să realizeze un profit material de pe urma încălcării legii (de exemplu, prin înşelăciune, delapidare, furt, fals etc.) sau a nesocotirii drepturilor altei persoane (de exemplu, fraudă în contract);

2. Orice încălcare a legii (fraudă de lege), inclusiv a legii procesuale prin eludarea dispoziţiilor acesteia.

In sensul larg, frauda reprezinta înşelare, inducere în eroare, amăgire cu scop de profit prin provocarea unei pagube. Săvârșirea cu rea-credință, pentru a obține foloase, a unor acte de atingere a drepturilor altuia (păgubitoare pentru altă persoană); hoție, înşelăciune.

LEGISLATIE

Înşelăciunea (phishing):

Noul cod penal, articolul 244

(1) Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2) Înşelăciunea săvârşită prin folosirea de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.

(3) Împăcarea înlătură răspunderea penală.

Detalii: http://legeaz.net/noul-cod-penal/art-244